Salme

Livets kilde, lysets Fader

 1. Livets kilde, lysets Fader
  tak at du bød mørket trods,
  så din søn som vores broder
  kom med jul og lys til os.
  Tak for den barmhjertighed,
  som i offertemplets sted
  satte nye nødhjælps-skikke!
  Men din vrede – lad den ligge!
 2. Nej, min vrede kan jeg ikke
  lade ligge! Jeg blir vred,
  når jeg ser jer ødelægge
  andres liv og hjertets fred!
  Kald mig Moderkongeørn!
  I er alle mine børn!
  Med min søns og lysets komme
  fik I nådens lys – og domme!
 3. Gud, jeg ser! Et lys er gået
  op for alle julenat!
  Som Sankt Josef har vi fået
  ansvar for en uhørt skat.
  Jeg ser klart de andres fejl,
  men nu også i dit spejl,
  at barmhjertighed forpligter!
  Vær mig nådig, når jeg svigter!
 4. Taber jeg det liv på gulvet,
  som du gav mig, Fadervor;
  finder man det barn forkullet,
  jeg sku´ være hyrde for;
  svigter jeg min sjæl og skat,
  som Sankt Peter fredag nat,
  synker jeg, fortabt, forbandet,
  red mig op af druknevandet.
 5. Blir jeg bange og vil sikre
  mig med rigdom og med magt,
  siger ”mit” til alt det lækre,
  siger ”min” til verdens pragt;
  kæmper jeg imod din sag
  som Sankt Paul Sankt Stefans dag,
  har jeg myrdet, løjet, bandet,
  red mig op af druknevandet!
 6. Gud, når markedets diktater
  føres frem som himlens råd,
  så vi blir som psykopater
  døve for hinandens gråd,
  går det galt i Danmarks hus,
  send os folk som Stefanus
  til at lede og fordele,
  så det blir til gavn det hele.
 7. Tak for dem, der dækker bordet
  i dit hus og over alt.
  Tak for englene i koret.
  Tak for verdens lys og salt.
  Også tak, hvis du vil gi
  mig en hånd at holde i.
  Lad mig leve ud af dåben
  indtil jeg ser himlen åben.

Hans Anker Jørgensen 2012
Frit efter - og imod - Brorsons 'Hvordan takker vi vor Herre' (1732)
Melodi: Nu velan, vær frisk til mode

Til 2.juledag - Sankt Stefans dag
”Denne er dommen, at lyset er ... ”, Johs 3,19