Salme

Hvad er vi sat i verden for

 1. Hvad er vi sat i verden for, er kongen rigtig klog?
  - det spørger fødselshjælperne i Anden Mosebog,
  da Farao befaler dem, at de i deres fag
  skal dræbe drengebørn på vej til første fødselsdag.
  Tak for Shifra og for Pua.
  Vi vil huske dem fra nu af. Halleluja!
 2. Du gode Gud, hvad gør jeg her? - det spørgsmål rejser sig
  på markedet for køb og salg af mennesker som mig.
  Hvad er vi sat i verden for? - det spør vi Jorden rundt,
  hvis vi blir tilbudt penge for at gøre andre ondt.
  Tak for Shifra og for Pua.
  Vi vil huske dem fra nu af. Halleluja!
 3. Hvad er jeg sat i verden for, hvad er mit hyrde-hverv?
  har Moses dødsens bange spurgt sig selv på Sinais bjerg,
  da Jahve vil velsigne ham – og dræbe Israel,
  og Moses siger: Herre, så må du slå mig ihjel!
  Tak for Moses - og for Pua.
  Tak for lys, når mørket truer. Halleluja!
 4. En due kommer flyvende fra himlen med et blad
  og minder os om syndfloder af druknevand og had,
  om regnbuen, der lyser fred, om Jesus, Himlens tolk,
  og om den nye Noas ark med plads til alle folk!
  Tak for Noa – og Jeshua
  - og for bud med Åndens due. Halleluja:
 5. 'Gå ind i tiden - ud til alle verdens folk og fag,
  del ud i nadver, dåb og ord det tjenersindelag,
  som drev den gode hyrde, da han sad i himlens slot
  og så til os – og gav sig selv - og gjorde alting godt.
  Han har lys, når mørket truer.
  Han har evig fryd fra nu af. Halleluja!'
 6. At vi er sat her for at pakke himlens gaver ud
  - og værne om de mindste, gøre gavn – og takke Gud,
  det lærer vi af Åndens sus i alle tiders bog
  og af den store konge selv, som er i sandhed klog!
  Han har lys, når mørket truer.
  Han har evig fryd fra nu af. Halleluja!

Hans Anker Jørgensen 2014
Melodi: ”Se min bestilling det er den at være mælkedreng” (Lystige viser 11 s.136)
eller Ole Lundegaard 2014.

Bibelsk salme til de danske baptistmenigheders 175års jubilæum 2014

v.1-2: Om jordemødrene Shifra og Pua se 2.Mosebog 1,15-21
v.3: Om guldkalven og Moses som Israels gode hyrde se 2. Mosebog 32 – specielt v. 31-32
v.4: Det hebræisk-aramaiske navn  'Jeshua' betyder 'Gud frelser'; det blev - via græsk - på latin til 'Jesus'.
v.5 – se bl.a. Matthæus 28,18-20, Filipperbrevet 2,5-11 og Johs. 10 – specielt v.12