Salme

Hvad er det at møde den opstandne mester

 1. Hvad er det at møde den opstandne mester
  i live igen
  trods pinen og døden, soldater og præster,
  trods svig af en ven?
  Det er som at indse det, blændet af tårer:
  Hvor var jeg en indskrænket, hjerteløs dåre!
 2. Det er som at høre en gravengels stemme:
  Han er ikke her!
  Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme,
  han møder jer der!
  Det er, som når livet det vender tilbage,
  som brød, vi skal bryde, som vin, vi skal smage.
 3. Det er som disciple på Emmausvejen
  alene, skønt to,
  at møde en fremmed og mærke forlegen,
  hans ord må vi tro;
  han udlægger skriften, så hjerterne brænder,
  han minder utroligt om en, som vi kender.
 4. Det er som Maria at se, han er borte,
  og briste i gråd
  og bede en fremmed i havemandsskjorte
  om hjælp og om råd
  og høre ham sige: Maria, du kære!
  og svare: Rabbuni! Min elskede Herre!
 5. Det er som fornægteren Simon den Bange,
  fortabt i sin skam,
  at høre hans tillidserklæring tre gange:
  Vogt du mine lam!
  Det er som at løftes af mægtige hænder
  fra drukning i mørket til morgen blandt venner.
 6. Det er som forfølgeren Saulus at rammes
  af lynild og ord
  og standses på vejen og blændes og lammes
  og kastes til jord
  og tvunget af sandheden sige og skrive:
  Den Jesus, vi dræbte, har jeg set i live!
 7. Det er som forræderen Judas at sidde
  i helvedes kval
  og mærke en luftning i helvedes hede
  så himmelsk og sval
  og vide, nu kommer den mester, jeg kender;
  til helvede går han for venner og fjender.
 8. Det er som en ånd gennem lukkede døre
  i kød og i blod
  der sender os, siger os, hvad vi skal gøre,
  og indgyder mod,
  så den, der er bange for hån og for stening,
  tør gøre i dag, hvad der evigt gir mening.
 9. Det er som et forhæng, der rives til side
  på højeste sted,
  og mesteren står der og gir dig i tide
  sin evige fred.
  Det er som i lovsang, lyksalig og svimmel,
  at se ham som Gud i den syvende himmel.

Hans Anker Jørgensen 2000
Melodi: Som DDS 162 'Det var kun en drøm, at han tog os til side', Bernhard Christensen 1965.

Lyt til indspilningen her