Salme

Frihed var det navn, han fik

 1. 'Frihed' var det navn, han fik
  af en engel, da en kvinde
  blev Guds tapre tjenerinde
  i et evigt øjeblik.
  Du er Jesus, 'Gud befrier os',
  sagde Josef, da hans kniv
  omskar himlens prins Messias
  efter Lovens direktiv.
 2. Jesus er et farligt navn,
  tænkte tit hans mor, Maria,
  når hun tog ham, kaldt befrier,
  på sin arm og i sin favn.
  Navnet er jo det, som Moses'
  efterfølger Josua fik.
  Gud befri os! tænkte Josef,
  det er farlig, stor musik!
 3. Landet var besat af Rom,
  supermagten over alle
  med en kejser, man sku' kalde
  gud, så ingen talte om
  frihed?  Oprør kaldtes 'terror'.
  Bød man kejsermagten trods,
  kaldte man en anden 'Herre',
  hang man selv snart på et kors.
 4. Se den lille kejsermand
  med et ego stort som kattens
  og en angst så sort som nattens,
  hvilken frihed kender han.
  Selv de bedste venner tier,
  når ”Hans Højhed” træder ind.
  Hvem kan være hans befrier?
  Hvem kan lyse i hans sind?
 5. Jeg er selv en bange krop,
  fuld af frygt for liv og ære,
  fuld af såkaldt mandsbegær og
  trang til selv at stige op!
  Ham med navnet 'Gud befrir os'
  lad os se, hvordan det går,
  om han hyldes som Messias
  i det nye Herrens år.
 6. Hvilket syn, nej kom og se:
  Østens vise, jordens konger,
  verdens slaver, dødens fanger
  står som bjerge fyldt med sne,
  store syndere, der græder,
  små folk uden seng og bord,
  sorte får i hvide klæder
  synger i det samme kor:
 7. Tak, min Jesus, at du gik
  som en konge gennem døden
  så du nu i morgenrøden
  troner over al musik!
  Jesus, frelser og befrier,
  navnet 'Herren' er nu dit*
  indtil alle djævle tier,
  og vi alle ånder frit.
 8. Frihed er der i din ånd!
  Lad alverdens mænd og kvinder
  i det år, der nu begynder,
  tjene den med mund og hånd.
  Og lad mig, mit hjertes frier,
  moderløses broderfavn,
  lad mig som din mor, Maria,
  dø - og leve i dit navn!

Hans Anker Jørgensen 2012 - frit efter og imod Brorson
Melodi: Som Jean Baptiste Lully 1661, 'Rind nu op i Jesu navn';  
Nebelong: 'Jesus os til trøst og gavn', i Hjemlandstoner 1954.

Nytårssalme